Privacyverklaring AVG

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Glas Tech Solutions kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Glas Tech Solutions en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Glas Tech Solutions verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Glas Tech Solutions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw bankrekeningnummer
– Uw BTW/VAT nummer

Waarom Glas Tech Solutions gegevens nodig heeft
Glas Tech Solutions verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Glas Tech Solutions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Glas Tech Solutions gegevens bewaart
Glas Tech Solutions bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Glas Tech Solutions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@glastech.eu. Glas Tech Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Glas Tech Solutions bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
Glas Tech Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met sales@glastech.eu

Glas Tech Solutions is als volgt te bereiken:
Postadres: Burgemeester van Meeuwenstraat 2, 6191 ND Beek (Limburg), Nederland
Vestigingsadres: Burgemeester van Meeuwenstraat 2, 6191 ND Beek (Limburg), Nederland
Inschrijvingsnummer KvK: 91511119
BTW Nr. NL865677323B01
Telefoon: +31 (0)46-4280728
E-mailadres: sales@glastech.eu